اسلامپینگ گلس


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in C:\inetpub\vhosts\tagfa.com\alabla.ir\wp-content\themes\relic\content-page.php on line 8

اسلامپینگ گلس یا فرم دهی تکنیکی است که در آن شیشه بوسیله حرارت فرم داده میشود و شکل قالب یا بافت زیرین را به خود میگیرد و برجسته میشود. با این روش احجام و شیشه ها دکوراتیو تخت قابل تولید است.

تکنیک اسلامپینگ و فیوزینگ قابل تلفیق است  به این صورت که تکه ها طرح مورد نظر را روی شیشه زمینه قرار میدهند و آن را روی قالب گذاشته میشوند. بدین ترتیب هم تکه ها به زمینه فیوز میشوند و هم کار فرم گرفته و شکل قالب را به خود میگیرد.

موارد قابل استفاده:

  • شیشه سقف کاذب
  • شیشه درب
  • شیشه پنجره
  • انواع پارتیشن

بدون دیدگاه